Zásady súborov cookies na recenzie365.sk

I. Súbory cookies – Čo sú?

1. Súbory súborov cookie sú počítačové dáta, najmä textové súbory. Sú uložené v koncových zariadeniach používateľa. Súbory cookie sú určené k používaniu webových stránok. Súbory cookie obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uloženia a jeho jedinečné číslo.
2. Služba automaticky nezhromažďuje žiadne informácie. Výnimkou sú informácie obsiahnuté v súboroch cookie.

II. Za akým účelom používame súbory cookie?

1. Cookies sú určené k používaniu webu. Operátor tieto súbory používa pre:
a) schopnosť prihlásiť sa a udržiavať užívateľskú reláciu na každej stránke webu,
b) prispôsobenie obsahu webových stránok individuálnym užívateľským preferenciám. Súbory cookie rozpoznajú zariadení a zobrazujú obsah stránky podľa predvoľby používateľa,
c) vytváranie anonymné štatistiky bez identifikácie používateľa,
d) sledovanie návštevnosti používateľa na webe.
3. Cookies používané partnermi webových stránok prevádzkovateľa, vrátane najmä užívateľov webových stránok, podliehajú vlastným zásadám ochrany osobných údajov.
4. V záujme bezpečnosti údajov sme vytvorili interné postupy a odporúčania na zabránenie neoprávnenému sprístupneniu. Riadime ich vykonávanie a neustále kontrolujeme ich súlad s príslušnými právnymi predpismi – zákonom o ochrane osobných údajov, zákonom o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami, ako aj všetkými druhmi vykonávacích aktov a aktov práva Spoločenstva.

III. Ako zakázať cookies?

1. V predvolenom nastavení umožňuje softvér webového prehliadača umiestniť cookies do koncového zariadenia užívateľa. Toto nastavenie môže užívateľ zmeniť tak, aby automaticky blokoval cookies v nastavení webového prehliadača, alebo upozorňoval každého užívateľa na súbory cookie v zariadení.
2. Používatelia služby môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie. Podrobné informácie o tom, ako sú súbory cookie spravované, nájdete v nastavení softvéru (webový prehliadač). Tu máte možnosti úprav v populárnych prehliadačoch:
– Mozilla Firefox:
– Internet Explorer:
– Google Chrome:
– Safari:
3. Poskytovateľ služieb upozorňuje, že zmeny nastavenia webového prehliadača užívateľa môžu narušiť zobrazenie webovej stránky.